Tudnivalók

Ápolási díj

Kinek adható?
Az a nagykorú hozzátartozó igényelheti, aki tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását végzi. (De, aki keresőtevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát meghaladja nem jogosult ápolási díjra. Nem igényelheti továbbá az sem, aki főállásban dolgozik, vagy nyugdíjas, vagy más rendszeres jövedelme van.)
A kérelemhez házi orvosi javaslat szükséges, mely szerint:
Tartósan gondozásra szoruló személy az, aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló 2 év feletti súlyos fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg, valamint abban az esetben is, ha 18 év feletti tartósan beteg.
Az ápoló és az ápolt háztartásában együttesen az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 150%-át.

Összege:
Nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. Ha felnőtt személy ápolásáról van szó, akkor az ápolási díj összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60%-ánál.

Kapcsolat

Kapcsolat

Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány (Kecskemét, Nyíri út 38. Adószám: 18346699-2-03)

Lépjen kapcsolatba velünk!

Fotóink